India-China Fight : India extends Safeguard Duty On Chinese Solar Equipment |Oneindia Tamil
Oneindia Tamil

Oneindia Tamil

3053Subscrice


இந்தியா சீனா இடையேயான வர்த்தக உறவானது நாளுக்கு நாள் சற்று கடினமாகிக் கொண்டே வருகிறது. ஒரு புறம் வரி அதிகரிப்பு, கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிப்பு, இப்படி பலவகையிலும் சீனாவுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்தியா.

India extends safeguard duty on solar equipment by one year SGD duty extends.. India may extends safeguard duty on solar equipments by one year

#IndiaChinaBorderFight
#IndiaChinaFight