▶️ VIETSUB // Phỏng vấn ngày ghi hình đầu tiên | #LawSchool
Góc của Dâu

Góc của Dâu

1Subscrice


➡️ VIETSUB được thực hiện bởi mình, vui lòng không re-up khi chưa được sự đồng ý của mình nha ♥︎
➡️ Khi re-up vui lòng ghi rõ nguồn kênh youtube của mình nhé!

©️ Bản quyền video thuộc về JTBC Co. Ltd, mình không sở hữu nội dung này và chỉ làm video với mục đích phi thương mại!
(Copyrights go to JTBC Co. Ltd all rights reserved, I don't own any contents and only make this video for non-commercial purposes!)